Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych na plakat na temat prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i zużytych akumulatorów

 

Zapraszam wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Marszałka Województwa Opolskiego. Konkurs ma charakter wojewódzki i przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych:

- I kategoria - uczniowie klas I-III;

- II kategoria - uczniowie klas IV-VI.

Więcej…

 

Podsumowanie projektu "POLSKA DLA WSZYSTKICH = SZKOŁA DLA WSZYSTKICH"

17 października na dużej sali gimnastycznej odbyło się podsumowanie projektu realizowanego w ramach ogólnokrajowego konkursu pod auspicjami Ministra Spraw Zagranicznych pod hasłem "Polska dla wszystkich". Od 1 października w szkole realizowane były różne przedsięwzięcia, które uczyły dialogu i tolerancji.

Więcej…

 

Konkursu Doodle 4 Google

Zapraszam wszystkich uczniów naszej szkoły: "małych i tych dużych", do wzięcia udziału w trzeciej już edycji Doodle 4 Google. Jest to konkurs plastyczny, który polega na zaprojektowaniu własnego logo Google, czyli doodla, które na jeden dzień zastąpi oficjalny logotyp na stronie głównej Google.pl.

Konkurs organizowany jest dla uczniów z całej Polski,czyli właśnie dla Ciebie!

Więcej…

 

Pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie

Na dzień, kiedy dzieciaki z klas pierwszych staną się pełnoprawnymi uczniami, wszyscy zainteresowani czekali niecierpliwie. W Dniu Święta Edukacji Narodowej od rana panował radosny nastrój, gdyż wreszcie odbyło się uroczyste pasowanie na uczniów naszej szkoły. Poprzedzały je liczne przygotowania – uczniowie poznawali swoją szkołę, kolegów, swoje prawa, ale też i obowiązki. Przygotowali też ciekawy program artystyczny.

Więcej…

 

„Fascynujący świat nauki i technologii”

Pragniemy poinformować, że w roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do projektu „Fascynujący świat nauki i technologii”.  Projekt ten realizowany jest przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w imieniu Zarządu Województwa Opolskiego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej…

 

Warsztaty z panią Alicją Papis – Latarnikiem PCRS z Nysy

W ramach projektów "Polska dla wszystkich" oraz "Polska Cyfrowa Równych Szans" w naszej szkole odbyły się warsztaty aktywizacji cyfrowej pokolenia 50+ pod hasłem "Do internetu jeden krok". W bezpłatnych zajęciach dotyczących obsługi komputera oraz umiejętności korzystania z internetu uczestniczyły osoby powyżej pięćdziesiątego roku życia, głównie dziadkowie i babcie naszych uczniów. Wszyscy uczestnicy z przejęciem poznawali zasady posługiwania się komputerem, uczyli się, jak wyszukiwać informacje, wysyłać wiadomości czy odbierać maile, a przede wszystkim w jaki sposób korzystać z dobrodziejstw komputera w codziennym życiu. Zajęcia odbyły się w szkolnej pracowni, zajęcia poprowadziła pani Alicja Papis – Latarnik PCRS z Nysy, która w ciekawy i przystępny sposób wprowadziła uczestników do wirtualnego świata.

Więcej…

 

"POLSKA DLA WSZYSTKICH"

Nasza szkoła przystąpiła do udziału w konkursie na najlepszy projekt zrealizowany w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska dla wszystkich”, organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Celem konkursu jest promowanie dialogu międzykulturowego oraz takich postaw obywatelskich, które uczą cenić różnorodność. W Polsce na przestrzeni wieków spotykały się różne kultury, religie i grupy etniczne, to one stworzyły bogate dziedzictwo naszej wspólnej ojczyzny. Szacunek i ochrona dziedzictwa to nasz obowiązek. Celem konkursu jest ochrona polskiej różnorodności. Konkurs jest przesłaniem naszej otwartości: Polska nie jest tylko dla etnicznych Polaków, jest w niej dość miejsca dla wszystkich, którzy są z Polską  i polskością historycznie związani.

Więcej…

 

I Masowy Bieg Uliczny „Szlakiem Zabytków Nysy”

Biegać każdy może, lepiej lub gorzej

Na Stadionie Miejskim przy ul. Kraszewskiego odbył się  I Masowy Bieg Uliczny „Szlakiem Zabytków Nysy”. Na starcie stanęło blisko 150 uczestników. Trasa biegu wiodła przez ulice: Kraszewskiego, Moniuszki, Celną, Rynek, Wrocławską, Chodowieckiego. Zawodnicy biegli przy pięknych zabytkach Nysy: Fontannie Trytona, Domu Wagi Miejskiej, Bazylice pw. św. Jakuba i Agnieszki, Dzwonnicy św. Jakuba, Studni Wilhelma Hellewega, Wieży Wrocławskiej i przy odrestaurowanych murach obronnych. W biegu wzięli udział obecni i  byli uczniowie nyskich szkół, ale także rodzice, babcie, dziadkowie i oczywiście bardziej wytrenowani biegacze. Najpierw pobiegła grupa dzieci i młodzieży, mając do pokonania dystans 2.000 m. Zawodnicy od 17 lat wzwyż musieli przebiec dwa okrążenia po 2000 m z metą na stadionie. Kibice dopingowali biegaczy w centrum miasta. Imponująco wyglądały finisze na stadionie.

Miło nam poinformować, że uczniowie z naszej szkoły również wzięli udział  w biegu i zajęli wysokie lokaty. Szkoła otrzymała również czek na 2 tys. złotych za najliczniejszy udział w I Masowym Biegu Ulicznym „Szlakiem Zabytków Nysy”.

Więcej…

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

2 września, po dwumiesięcznej wakacyjnej przerwie, cała społeczność szkolna spotkała się na uroczystym apelu z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Pani Dyrektor Maria Wiercigroch bardzo serdecznie powitała wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców. Ze szczególną życzliwością  zwróciła się do uczniów rozpoczynających naukę, życząc im, aby jak najszybciej poczuli się w naszej szkole jak u siebie. Wszystkim natomiast życzyła wytrwałości i wielu sukcesów we wszystkich dziedzinach szkolnego życia.

Więcej…

 

Bezpieczne wakacje 2013

W tym roku szkolnym nasza szkoła trzeci  raz przystępuje do ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne wakacje", której celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.

Więcej…

 

Podsumowanie udziału w projekcie „Edukacja ku przyszłości”

W marcu 2012 roku nauczycielom naszej szkoły zaproponowano udział w projekcie „Edukacja ku przyszłości” realizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym.

Celem głównym projektu było wsparcie programów rozwojowych szkół ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi TIK poprzez przygotowanie kadry do przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów szkół o utrudnionym dostępie do edukacji.

Więcej…

 

PODSUMOWANIE OBCHODÓW ROKU Janusza Korczaka W NYSIE

W piątek 20 kwietnia społeczność naszej szkoły uczestniczyła w kilku niezwykłych wydarzeniach. Na zaproszenie pani dyrektor Marii Wiercigroch odwiedził nasze miasto Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak, aby wraz z nami uczcić obchody Roku Korczakowskiego.

Więcej…

 

Projekt „Edukacja ku przyszłości”

Projekt „Edukacja ku przyszłości” realizowany jest przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym. W jego skład wchodzą trzy podprojekty (działania):

- Nowe Technologie na Usługach Edukacji (III edycja)

- Zaczarowany Świat

- Poradnictwo Zawodowe w Procesie Dydaktycznym (WOM Opole)

Więcej…

 

Obchody Roku Korczakowskiego

W związku z ogłoszeniem roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka społeczność Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Janusza Korczaka w Nysie aktywnie włączyła się w ogólnopolskie obchody Roku Korczakowskiego. Zaplanowaliśmy szereg imprez i uroczystości skierowanych nie tylko do uczniów naszej szkoły, ale do wszystkich mieszkańców naszego miasta i gminy. Liczymy zwłaszcza na udział w obchodach uczniów i nauczycieli nyskich i gminnych szkół,  gdyż wartości głoszone przez Janusza Korczaka są nam wszystkim szczególnie bliskie.

Więcej…

 

Bartosz Kurek - absolwent SP 3

w Nysie

W czasie ferii dowiedzieliśmy się, że nasz absolwent Bartosz Kurek zajął II miejsce w Plebiscycie Przeglądu Sportowego na najlepszego polskiego sportowca roku 2011. Przegrał tylko z Justyną Kowalczyk. Pokonał natomiast takie sławy, jak np. Adam Małysz, Agnieszka Radwańska i Robert Lewandowski. Nigdy jeszcze żaden siatkarz nie był tak wysoko w tym najbardziej prestiżowym plebiscycie. Cieszy nas to tym bardziej, że do 2001 roku uczył się on w naszej szkole.

Więcej…

 

--------------------------------------------------------------------------------

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Janusza Korczaka

ul. Krawiecka 6

48-303 Nysa

tel.77/4332261

fax. 77/4332261

sp3@gzo.nysa.pl

NIP: 7532332226

Biuletyn Informacji
Publicznej

Wszystkie dokumenty regulujące życie szkoły znajdują się na stronie BIP-u

ARCHIWUM (do dnia 25.09.2016r)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Boisko wielofunkcyjne czynne     7 dni w tygodniu             w godz. 15.15 - 21.00

http://sp1nysa.wodip.opole.pl/monitoring/obiekt_monitorowany6.jpg

AKADEMIA S.O.S.

GOŚCIE
Naszą witrynę przegląda teraz 103 gości