Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

KONFERENCJA EDUKACYJNO-HISTORYCZNA

24 października 2011 roku z inicjatywy nauczyciela historii pana Krzysztofa Wilka odbyła się w naszej szkole konferencja edukacyjno-historyczna dla nauczycieli i uczniów szkól podstawowych. Podczas konferencji pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu wygłosili referaty poświęcone Zbrodni Katyńskiej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele nyskich szkół podstawowych wraz z opiekunami.
Zebranych przywitała pani dyrektor Maria Wiercigroch. Jako pierwszy wystąpił dr Stanisław Bogaczewicz, który omówił strukturę i działalność IPN-u oraz Komisji Ścigania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu. Następnie dr Dariusz Dąbrowski wygłosił referat pt. „Sprawa Katynia – tło historyczne”. Z kolei zabrał głos pan Andrzej Koziar z Delegatury IPN w Opolu, który przedstawił Teki Edukacyjne IPN. Na koniec dr. Bogaczewicz przybliżył zebranym postać księdza Zdzisława Peszkowskiego. Pouczającym podsumowaniem konferencji był film dokumentalny „Zbrodnia bez kary”.
Nauczyciele uczestniczący w konferencji otrzymali książki wydane przez IPN. Należy podkreślić, że uczniowie którzy wzięli udział w spotkaniu zachowywali się wzorowo i z przejęciem słuchali wystąpień przybliżających jedną z najbardziej wstrząsających kart naszej historii.

 

--------------------------------------------------------------------------------