Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

Bezpieczny Stok

Dzięki wspólnej inicjatywie Stowarzyszenia Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych, Ministerstwa Sportu i Turystyki i Ministerstwa Edukacji Narodowej, przy współpracy z Polską Organizacją Turystyczną, GOPR i TOPR ruszyła akcja Bezpieczny Stok.

Celem akcji jest promocja bezpiecznych zachowań na stokach narciarskich oraz edukacja na temat odpowiedniego przygotowania do uprawiania sportów zimowych. W trakcie sezonu zimowego PSNiT przy współpracy z GOPR i TOPR zorganizuje cykl imprez, będących częścią praktyczną akcji Bezpieczny Stok. Gestorzy stacji narciarskich wspólnie z ratownikami GOPR i TOPR, w przyjazny dla dzieci sposób przekażą na śniegu zasady bezpiecznego korzystania z wyciągów i tras narciarskich oraz zachowania się przy ewentualnym wypadku. W ramach projektu możliwe będzie również przeprowadzenie w szkołach przez przedstawicieli GOPR lub TOPR lekcji nt. bezpiecznego zachowania na stokach i trasach narciarskich. O szczegółach akcji można przeczytać na www.bezpiecznienastoku.pl.

DEKALOG NARCIARZA

1. Wzgląd na inne osoby - każdy narciarz powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby.

2. Panowanie nad szybkością i sposobem jazdy - narciarz powinien zjeżdżać z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu trasy i warunków atmosferycznych.

3. Wybór kierunku jazdy - narciarz zjeżdżając z góry, dysponując większą możliwością wyboru trasy zjazdu musi ustalić taki tor jazdy, aby nie zagrażać narciarzowi przed nim jadącemu.

4. Wyprzedzanie - wyprzedzać można zarówno po stronie dostokowej jak i odstokowej, po stronie lewej lub prawej, lecz w takiej odległości, która nie ograniczy wyprzedzanemu swobody.

5. Przejazd przez skrzyżowanie tras narciarskich - narciarz zaczynając zjazd na trasie lub pólku narciarskim powinien sprawdzić patrząc w górę, w dół, czy nie sprowokuje tym niebezpieczeństwa dla siebie i innych. Identyczne postępowanie obowiązuje po każdym, nawet chwilowym zatrzymaniu się na trasie lub stoku.

6. Zatrzymanie się - należy unikać zatrzymania się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku narciarz winien usunąć się z toru jazdy możliwie jak najszybciej.

7. Podejście - narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien zejść zupełnie z trasy. Takie samo zachowanie obowiązuje narciarzy, którzy pieszo schodzą w dół.

8. Przestrzeganie znaków narciarskich - każdy narciarz winien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasach.

9. Wypadki - w razie wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu winien poszkodowanemu służyć pomocą.

10. Stwierdzenie tożsamości - każdy, obojętnie czy sprawca wypadku, poszkodowany, czy też świadek - muszą w razie wypadku podać swoje dane osobowe.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------