Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

"WARTO  BYĆ  DOBRYM"

Nasza szkoła przystąpiła do akcji ,,Warto być dobrym” i zobowiązała się do przeprowadzenia jej zgodnie z Regulaminem. Wychowawcy klas zapoznają uczniów z zasadami konkursu na specjalnych lekcjach wychowawczych. Natomiast rodzicom  przekażą informacje podczas najbliższych zebrań, które zaplanowane są w dniu 28 lutego 2012 r.

Informacje ogólne

Akcja "Warto Być Dobrym" to największa, interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca u dzieci dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, ich emocji, uczuć i praw, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat jako drogę do samorealizacji.

Głównym elementem akcji jest konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, który każda szkoła będzie prowadziła samodzielnie na podstawie tych samych zasad i z tą samą nagrodą główną - rowerem górskim.

Akcja wymyślona i organizowana przez Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", została zainicjowana 10 lat temu w śląskich szkołach. W roku szkolnym 2011/2012, wprowadzona zostaje nowa, rozbudowana formuła i zwiększony zasięg.

Akcja w liczbach

 • 1 500 szkół na terenie całego kraju.

 • Około 30 tys. nauczycieli i wychowawców.

 • Około 500 tys. dzieci uczestniczących w akcji oraz 2 mln ich kolegów i znajomych.

 • Około 1 mln rodziców, których dzieci uczestniczą w akcji.

 • Partnerzy akcji: urzędy marszałkowskie, gminy, media, instytucje, organizacje pozarządowe.

 • Sponsorzy akcji: firmy, osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby prywatne.

Zasady konkursu

- Nagrodę główną w każdej szkole dostanie dziecko, które zostanie wylosowane spośród finalistów konkursu reprezentujących poszczególne klasy w danej szkole.

- Nagrodą główną jest markowy rower górski o wartości ok. 1000 zł (Kross). Każda szkoła otrzyma jeden rower do rozlosowania wśród swoich finalistów.

- Finaliści z poszczególnych klas( po jednej osobie na klasę) to uczniowie najlepiej ocenieni przez rówieśników ze społeczności danej klasy, spośród tych dzieci, które przystępując do akcji na początku roku zobowiążą się do wypełnienia zadań w 3 obszarach i to zobowiązanie zrealizują:

 • Pomoc drugiemu człowiekowi. (ja i bliźni)

 • Zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły, społeczność lokalną. (ja i społeczność)

 • Działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska. (ja i świat)

Każde dziecko, które wypełni swoje zobowiązanie otrzyma członkostwo w elitarnym klubie OKI, który został powołany w celu promocji i identyfikacji młodzieży mogącej być przykładem dla innych.

Nagrody

 • Nagrodą główną w Konkursie dla Uczestników każdej szkoły jest rower marki Kross ufundowany przez Organizatora.

 • Wszyscy Uczestnicy, którzy wywiążą się z zadań zostają członkami OKI Klubu.

 • 10 szkół, które uzyskają najwyższy wskaźnik będący stosunkiem ilości Uczestników, którzy zostaną członkami OKI Klubu do ilości uczniów Szkoły otrzyma nagrody w postaci grantów po 10 000 zł na zrealizowanie projektu z dziećmi wg własnego pomysłu.

Cele akcji

 • Pokazanie, że być dobrym to nie wstyd i słabość a wręcz przeciwnie to duma i siła, a czasami bohaterstwo.

 • Wyzwolenie w młodych ludziach mody na dobro, oraz uświadomienie, że warto być dobrym, a tym dobrem można zarażać innych nawet starszych.

 • Pokazanie dobra i wolontariatu jako wartości, świetnej zabawy i drogi do samorealizacji.

 • Promowanie pozytywnego systemu wartości jako wzorca postaw.

 • Docenienie odpowiedzialnego i pomocne zachowania wobec drugiego człowieka, zwierzęcia, społeczności lokalnej, świata.

Szkolny koordynator: Krystyna Wąsowicz

 

--------------------------------------------------------------------------------