Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

SAMORZĄD UCZNIOWSKI OGŁASZA KONKURS

SZKOŁA W OBIEKTYWIE

WSZYSCY UCZNIOWIE CHCĄCY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE POWINNI DOSTARCZYĆ ZROBIONE PRZEZ SIEBIE ZDJĘCIE W FORMACIE 10x15 LUB NA NOŚNIKU (NP. PŁYTA, PEN-DRIVE) DO 24 KWIETNIA DO OPIEKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: p. Alicji Rejdak-Bułki lub p. Piotra Bułki

KAŻDY UCZEŃ MOŻE ZGŁOSIĆ DO KONKURSU NIEOGRANICZONĄ LICZBĘ ZDJĘĆ!!!

ZDJĘCIA MOGĄ PRZEDSTAWIAĆ BUDYNEK SZKOŁY ORAZ JEGO OTOCZENIE, LEKCJE, ZAJĘCIA DODATKOWE LUB GRUPY UCZNIÓW.

NAJLEPSZE PRACE ZOSTANĄ NAGRODZONE.

ZDJĘCIA NA LEKCJACH I ZAJĘCIACH MOGĄ BYĆ ROBIONE TYLKO PO UZYSKANIU ZGODY OD NAUCZYCIELA.

 

--------------------------------------------------------------------------------