Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

Gra Miejska „Śladami Janusza Korczaka”

30 kwietnia 2012 r. w godz. 8:40 – 13:40 przeprowadzona została Nyska Gra Miejska „Śladami Janusza Korczaka”. Inicjatorkami gry były Maria Wiercigroch i Renata Podolak, a w jej realizację włączyli się także nauczyciele: Krystyna Wąsowicz, Renata Ostrowska – Fruncza, Beata Zdobylak – Zabłotni, Paweł Satora, Lucyna Furdykoń, Elżbieta Pusz oraz absolwent szkoły – Sebastian Zatylny i harcerze. W grze uczestniczyło 7 zespołów za szkół podstawowych (6 uczniów + nauczyciel).

Przebieg gry:

Pierwsze zadanie – wykonanie plakatu na temat „Idee Korczaka w czasach współczesnych” – zespoły wykonywały w swoich szkołach, a następnie prace dostarczyły do organizatora.

Właściwa gra rozegrała się w centrum miasta. Zespoły otrzymały instrukcję wskazującą miejsce wykonania pierwszego zadania (każdy zespół rozpoczynał w innym miejscu), przy czym wszyscy musieli wykonać 13 zadań terenowych. W każdym miejscu uczestnicy używali podanych haseł i dopiero wówczas mogli otrzymać zadanie. Każde zadanie ocenione było przez osobę z danej instytucji oraz harcerza, a następnie zespół otrzymał instrukcję dotyczącą miejsca kolejnego zadania.

Tematyka zadań:

- „Korczak był pisarzem” – wyszukiwanie pozycji książkowych w bibliotece miejskiej

- „Korczak był Żydem” – wyszukiwanie przedmiotów charakterystycznych dla kultury żydowskiej

w sklepach na wyznaczonej ulicy

- „Korczak felietonista” – pisanie relacji z udziału w obchodach Roku Korczaka pod nadzorem Redaktora Naczelnego „Nowin Nyskich”

- „Sport to zdrowie” – zadanie terenowe na Stadionie Miejskim

- „O Korczaku historycznie” – wyszukiwanie wśród eksponatów w Muzeum przedmiotów związanych z Korczakiem

- „Korczak – opiekun dzieci” – wyszukiwanie konkretnych informacji na gazetce wykonanej

w Przedszkolu nr 8

- „Korczak według Wajdy” – udzielanie odpowiedzi na pytania na podstawie obejrzanych fragmentów filmu „Janusz Korczak”

- „Nysa była i jest piękna” – rozpoznawanie miejsc współczesnych na podstawie starych ilustracji, ustalanie kierunków przy pomocy kompasu

- „Bankructwo małego Dżeka” – liczenie dawnych i współcześnie używanych monet, zadanie w Banku PKO

- „Korczak był lekarzem” – udzielanie pierwszej pomocy w Gimnazjum nr 1

- „Korczak korepetytor” – wyszukiwanie błędnych informacji w tekstach o Januszu Korczaku oraz

o Nysie, rolę korepetytora pełniła pracownica Urzędu Miejskiego

- „Pozdrowienia z Nysy” – redagowanie tekstu pozdrowień na pocztówkach przy użyciu piórka i atramentu

- „Znam swoje miasto” – rozpoznawanie budynków i ulic na podstawie fragmentarycznych fotografii


W środę 2 maja na terenie szkoły odbyło się podsumowanie gry.

Wyniki:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 10 w Nysie

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Przełęku

III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 5 w Nysie

Tuż za podium uplasowały się zespoły ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Sportowej Szkoły Podstawowej. Poza konkursem startowały dwa zespoły z naszej szkoły.

Puchary, dyplomy i nagrody wręczały wspólnie: Pani Jolanta Barska – Burmistrz Nysy oraz Pani Maria Wiercigroch – dyrektor szkoły.

Po części oficjalnej wszyscy obejrzeli pokaz zdjęć z gry  i dzielili się swoimi uwagami. Zakończeniem imprezy był piknik na boisku szkolnym.

 

--------------------------------------------------------------------------------