Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

Wojewódzka Gala Konkursu Ministra Edukacji Narodowej „MAM 6 LAT”

29 maja 2012 r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu odbyła się uroczystość podsumowująca wojewódzki etap konkursu „Mam 6 lat”. Pomysłodawcą i inicjatorem przedsięwzięcia jest Pani Krystyna Szumilas – Minister Edukacji Narodowej. Celem konkursu jest upowszechnianie najciekawszych form aktywności rad rodziców umożliwiających przyjazną adaptację dzieci 6-letnich do edukacji szkolnej oraz wsparcie współpracy między radami. Organizatorem i gospodarzem gali w Opolu była Pani Halina Bilik – Opolski Kurator Oświaty. Uroczystość uświetnili swoją obecnością znamienici goście – Pani Anna Dakowicz-Nawrocka – Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Nauczania i Podręczników w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pan Stanisław Kowalczyk – Zastępca Burmistrza Miasta Brzegu, Pan Rajmund Miller – Poseł na Sejm RP, Pan Krzysztof Grzęda – Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego. Obecni byli również rodzice,  dyrektorzy szkół i przedszkoli biorących udział w konkursie, przedstawiciele organów prowadzących, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, przedstawiciele mediów oraz członkowie Kapituły powołanej przez Opolskiego Kuratora Oświaty, która oceniała projekty konkursowe.

Galę rozpoczęło wystąpienie Pani Haliny Bilik, która podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w program działań związanych z obniżeniem wieku szkolnego. Pani Kurator zwróciła uwagę na to, że  moment przejścia z przedszkola do szkoły jest bardzo ważną chwilą w życiu całej rodziny – zwłaszcza dla sześciolatka, dlatego powinniśmy zadbać o właściwą adaptację dziecka w szkole. Podobne przekonanie wyraziła Pani Anna Dakowicz-Nawrocka, która zabrała głos po Opolskim Kuratorze Oświaty, dodając ponadto, że obok adaptacji istotna jest także współpraca z rodzicami, która powinna ułatwiać podejmowanie decyzji o wcześniejszym rozpoczęciu nauki ich dzieci w szkole.

Konkurs podsumowała Pani dr Stanisława Włoch – Przewodnicząca Kapituły, gratulując wszystkim uczestnikom wysokiego poziomu nadesłanych prac i życząc im dalszych sukcesów w wspieraniu sześciolatków w trudnej drodze do dojrzałości. Na konkurs wpłynęło 13 projektów, które oceniła Kapituła w składzie: przewodnicząca – Pani dr Stanisława Włoch – Zastępca dyrektora ds. kształcenia studentów Instytutu Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Opolskiego, Pan Piotr Guzik – Redaktor Gazety Wyborczej w Opolu, Pan Zbigniew Kubalańca – Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, Pani Bogusława Malinowska-Rutkowska – Konsultant Pracowni Organizacji i Zarządzania Oświatą – Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Pani Gizela Przybyła – Dyrektor Publicznego Przedszkola im. Św. Franciszka z Asyżu w Naroku, Pani Halina Pilarz – starszy wizytator Wydziału Wspomagania i Strategii Edukacyjnej Kuratorium Oświaty w Opolu. Kapituła najwyżej oceniła sprawozdania Rad Rodziców trzech szkół podstawowych i trzech przedszkoli, których przedstawiciele reprezentować będą województwo opolskie w ogólnopolskim finale konkursu w Warszawie, w dniu 4 czerwca 2012 r.:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Moszczance

• Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu

• Przedszkole Publiczne Nr 33 „Karolinka” w Opolu

• Przedszkole Publiczne Nr 10 w Brzegu

• Publiczne Przedszkole Nr 3 w Gogolinie

Punktem kulminacyjnym gali był występ artystyczny uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 w Opolu.

O słuszności idei obniżenia wieku szkolnego przekonywali reprezentanci Rad Rodziców, którzy są rodzicami 6-latków w szkole. Mówili oni o swoich doświadczeniach; o tym, że ich decyzja była świadoma i na czym ta świadomość polega. Mocno wyeksponowali oni korzyści wynikające z ich decyzji o wysłaniu dziecka w wieku 6 lat do szkoły.

Wszystkie szkoły i przedszkola uczestniczące w konkursie otrzymały listy gratulacyjne oraz pamiątkowe tablice: "Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły" i "Szkoła przyjazna dla sześciolatka", które wręczyła Pani Anna Dakowicz-Nawrocka wraz z Panią Haliną Bilik.

Nasza szkoła również została uhonorowana poprzez wręczenie listów gratulacyjnych skierowanych do Rady Rodziców naszej szkoły oraz na ręce Pani dyrektor Marii Wiercigroch.

Podczas uroczystego apelu, który odbył się w Dniu Dziecka - Pani Mariola Anna Szewczyk - dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie wręczyła list gratulacyjny naszej Pani dyrektor. Tablica pamiątkowa ,,Szkoła przyjazna dla sześciolatka” została pokazana wszystkim uczniom i przywieszona będzie w szkole na parterze. Cieszymy się z udziału w tym konkursie ogłoszonym przez MEN, bo mogliśmy pokazać nasze działania podjęte na rzecz jak najlepszego przyjęcia dzieci sześcioletnich w naszej szkole. Podjęliśmy trud udziału w tym konkursie jako jedyna szkoła z powiatu nyskiego.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------