Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKO-GRAFICZNY

Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie,  otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości).

1) Uczniowie klas I-III przygotowują prace plastyczną w formacie A3 (technika dowolna: kredki, pastele, farby, wyklejanka, itp.) na temat „Między nami kolegami!”

2) Uczniowie klas IV-VI przedstawiają temat „Jakie powinny być moje relacje z otoczeniem”. Mogą przygotować pracę:

- plastyczną w formacie A3 (technika dowolna: kredki, pastele, farby, wyklejanka, itp.)

- multimedialną – prezentacja multimedialna w programie Power Point, krótki film

- literacką – opowiadanie, wiersz, komiks

Prace multimedialne oraz literackie mogą być dostarczone na nośniku (pen drive lub płyta CD).

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu powinny być wykonane samodzielnie przez autora.

Każdy uczeń może zgłosić maksymalnie 3 prace do konkursu.

Każda praca zgłoszona do konkursu powinna być wyraźnie opisana (imię i nazwisko autora, tytuł pracy oraz klasa).

Termin składania prac u wychowawców klas lub u pani Alicji Rejdak-Bułki: 01.03.2013.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------