Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

DNI KULTURY AUSTRALIJSKIEJ

W DNIACH 3-26 KWIETNIA W NASZEJ SZKOLE ORGANIZOWANE SĄ DNI KULTURY AUSTRALIJSKIEJ pod hasłem "KNOW AUSTRALIA".
W ZWIĄZKU Z TYM UCZNIOWIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W WIELU KONKURSACH:

12.04.2013 – ODBĘDZIE SIĘ KONKURS WIEDZY DLA KLAS IV-VI

12.04.2013 – ODBĘDZIE SIĘ KONKURS SŁOWNIKOWY DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH

UCZNIOWIE KLAS PIĄTYCH MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE NA PLAKAT – NA WYBRANY TEMAT DOTYCZĄCY AUSTRALII – TERMIN ZGŁASZANIA PRAC – 17.04.2013

UCZNIOWIE KLAS SZÓSTYCH MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ – NA WYBRANY TEMAT DOTYCZĄCY AUSTRALII – TERMIN ZGŁASZANIA PRAC – 17.04.2013

UCZNIOWIE KLAS I-III MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE PLASTYCZNYM – PRACE W FORMACIE A3 LUB A4 MOGĄ BYĆ WYKONANE TECHNIKĄ DOWOLNĄ, A ICH TEMATEM MA BYĆ AUSTRALIA (MOŻE TO BYĆ WYBRANE ZWIERZĘ, ROŚLINA, ZABYTEK LUB TEZ MAPA) WSZYSTKO ZALEŻY OD WASZEJ WYOBRAŹNI - TERMIN ZGŁASZANIA PRAC – 17.04.2013

WSZELKIE PYTANIA ORAZ GOTOWE PRACE NALEŻY KIEROWAĆ DO NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU!!!

Więcej informacji na stronie organizatora: elt.sp3.nysa.pl

p. Alicja Rejdak-Bułka i p. Piotr Bułka

nauczyciele języka angielskiego

 

--------------------------------------------------------------------------------