Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3
im. Janusza Korczaka
w Nysie

ROK SZKOLNY 2019/2020

Przewodniczący: ADRIANNA HALIKOWSKA

Zastępca: RADOSŁAW MAJKUT

Sekretarz: DARIUSZ JELEŃ

Komisja rewizyjna: GRZEGORZ BUKARTYK, MARTA SUDOŁ-MALISZ

Konto Rady Rodziców:

„SKO KONTO DLA RADY RODZICÓW” PKO BANK POLSKI S.A.

24 1020 3714 0000 4302 0337 0301

 

--------------------------------------------------------------------------------