Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

Inicjatywa w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie w ramach ogólnopolskiego

programu „Bezpieczna jazda. Karta rowerowa - moje pierwsze prawo jazdy” – edycja 2011

W tym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Bezpieczna jazda . Karta rowerowa - moje pierwsze prawo jazdy” – edycja 2011, którego organizatorem  jest McDonald's Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Partnerem programu jest Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i jest on realizowany z poparciem Biura Prewencji Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. "Bezpieczna Jazda. Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy" to program kierowany do uczniów klas IV publicznych szkół podstawowych.  Jego celem jest przygotowanie dzieci do egzaminów na kartę rowerową i w ten sposób zwiększenie świadomości uczniów w zakresie bezpieczeństwa na drodze oraz zachęcenie do bezpiecznej jazdy na rowerze, w tym używania elementów odblaskowych (kamizelki, opaski).

W ramach tego programu nasza szkoła wzięła udział w dwóch konkursach: na wizytówkę szkoły oraz  z zakresu szkolnych inicjatyw dotyczących bezpieczeństwa na drogach.  Z uwagi na to, że nasza szkoła znajduje się u zbiegu ulic o bardzo dużym natężeniu ruchu, działania podjęte w ramach szkolnej inicjatywy w SP nr 3 w Nysie, miały na celu umożliwienie dzieciom wypowiedzenia się na temat własnego bezpieczeństwa, jako uczestnika ruchu drogowego, uświadomienie uczniom zagrożeń, które mogą napotkać w drodze do szkoły, a także możliwość pogłębienia wiedzy na tematy dotyczące tej dziedziny.

W ramach tej koncepcji w szkole przeprowadzono szereg działań, w które zaangażowano całą społeczność szkolną oraz grupę dzieci z sąsiadującego ze szkołą przedszkola:

1. Konkurs fotograficzny „Szukamy niebezpiecznych miejsc na drogach wokół szkoły” – uczniowie fotografują niebezpieczne miejsca, które pozwolą lepiej poznać  trasę w drodze pomiędzy domem, a szkołą.

2. Klasowy konkurs „Bezpieczna droga do szkoły” – w oparciu o zebraną dokumentację w konkursie fotograficznym, zespoły klasowe opracowują własne pomysły na poprawę bezpieczeństwa w miejscach, które uznane zostały przez dzieci za najniebezpieczniejsze w drodze pomiędzy domem, a szkołą.

3.Prezentacja i wystawa prac zespołów klasowych, ocena ich pomysłów, nagrodzenie najlepszego zespołu klasowego.

4. „Jestem bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego” – przeprowadzenie warsztatów dla uczniów kl. IV-VI ubiegających się lub już posiadających kartę rowerową. Warsztaty prowadzone z udziałem funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Nysie.

5. Konkurs plastyczny „Jestem bezpieczny na drodze” – konkurs kierowany dla uczniów kl. I-III.

6. Przeprowadzenie lekcji dla przedszkolaków na temat bezpieczeństwa na drodze w oparciu o grę multimedialną „Droga do szkoły”.

7. Wykonanie gazetki na korytarzu szkolnym.

8. Prowadzenie w kl. IV lekcji z wychowania komunikacyjnego.

9. Zajęcia z wychowania komunikacyjnego prowadzone w kl. III jako innowacje pedagogiczne przez p. Lucynę Furdykoń.

10. Przeprowadzenie Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym dla kl. I-III

11. Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową dla uczniów kl. IV - każdy uczeń po przystąpieniu i pozytywnym zaliczeniu egzaminu na kartę rowerową otrzymał upominek od organizatorów McDonald's Polska: kamizelkę odblaskową i opaski odblaskowe.

Poprzez realizację szkolnej inicjatywy w ramach projektu „Bezpieczna jazda. Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy” uczniowie:

• uświadomili sobie zagrożenia związane z poruszaniem się po drogach;

• pozyskali pełną informację na temat bezpiecznego poruszania się drodze pomiędzy domem, a szkołą;

• wykonali zdjęcia dokumentujące największe zagrożenia, które mogą napotkać w drodze do i ze szkoły;

• w debatach klasowych omówili zasady zachowania się na drogach, zwłaszcza w miejscach określone jako niebezpieczne oraz opracowali propozycje poprawy bezpieczeństwa w tych miejscach.

Do realizacji projektu przyczyniła się Straż Miejska w Nysie. Pani inspektor Urszula Harkawa poprowadziła warsztaty „Jestem bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego” oraz  zaprezentowała obowiązkowe wyposażenie  roweru. Strażnicy współuczestniczyli również w egzaminowaniu uczniów zdających egzamin na kartę rowerową.  Na korytarzu szkolnym została wykonana gazetka promująca całe przedsięwzięcie oraz zasady bezpiecznego uczestnika ruchu.

W projekcie aktywnie uczestniczyło także PRZEDSZKOLE NR 12 w Nysie, które wzięło udział w zajęciach prowadzonych przez p. Agnieszkę Kret na temat bezpieczeństwa na drodze w oparciu o grę multimedialną „Droga do szkoły” .

Do realizacji projektu przyłączyła się prawie cała społeczność szkolna.  Konkurs fotograficzny „Szukamy niebezpiecznych miejsc na drogach wokół szkoły” oraz konkurs klasowy pokazały, że uczniowie dostrzegają zagrożenia, jakie czyhają  w drodze do szkoły.  Realizacja tej inicjatywy skłoniła Samorząd Uczniowski działający w naszej szkole do złożenia petycji do władz miasta o podjęcie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa dzieci w drodze pomiędzy domem a szkołą.

Całość programu koordynowana była przez nauczycielkę techniki Panią Agnieszkę Kret. (fotogaleria)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------