Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

UWAGA!
Od poniedziałku (23.12.2019r.) do poniedziałku (6.01.2020r.) trwa przerwa świąteczna!

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły w sprawie organizacji roku szkolnego oraz na podstawie uzgodnień z organem prowadzącym szkoły i placówki oświatowe w Nysie, w czasie dni wolnych od zajęć,  dla uczniów, którzy nie mają zapewnionej opieki w domu (i których  oboje rodzice pracują), będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze w następujących szkołach podstawowych w Nysie:

23 XII 2019 r. - Szkoła Podstawowa nr 2 - w godz. 7.00 - 16.00

24 XII 2019 r. - Szkoła Podstawowa nr 2 - w godz. 7.00 - 14.00

27 XII 2019r. - Szkoła Podstawowa nr 1 - w godz. 7.00 - 16.00

30 XII 2019r. - Szkoła Podstawowa nr 3 - w godz. 7.00 - 16.00

31 XII 2019r. - Szkoła Podstawowa nr 3 - w godz. 7.00 - 14.00

2 I 2020r. - Szkoła Podstawowa nr 5 - w godz. 7.00 - 16.00 (dla uczniów SP3 dyżur pełni również nasza szkoła)

3 I 2020r. - Szkoła Podstawowa nr 5 - w godz. 7.00 - 16.00 (dla uczniów SP3 dyżur pełni również nasza szkoła)

 

--------------------------------------------------------------------------------