Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

Projekt „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

Informujemy, że od 7 maja 2020r.  w ramach porozumienia między Gminą Nysa a szkołą, sześcioro naszych uczniów korzysta z użyczenia sprzętu sfinansowanego przez Fundusz Europejski w ramach Projektu „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".

 

--------------------------------------------------------------------------------