Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

Nabór dzieci do oddziału sportowego dziewcząt  i chłopców z dyscypliną wiodącą piłka siatkowa

Informujemy, że w naszej szkole prowadzony jest nabór dzieci do oddziału sportowego dziewcząt  i chłopców z dyscypliną wiodącą piłka siatkowa, który będzie funkcjonował od IV klasy. Rodziców zachęcamy do zainteresowania się klasą sportową dla swojego dziecka i danie mu szansy na przeżycie ciekawej przygody sportowej, mamy doświadczenie w prowadzeniu takich oddziałów, zawsze troszczymy się o wszechstronny rozwój dzieci. Uczniowie w klasach sportowych mają większą możliwość rozwijania swoich zainteresowań i talentów, a jednocześnie realizują wszystkie zajęcia edukacyjne przewidziane dla uczniów w kolejnych latach nauki.

Harmonogram naboru:

- do 12 czerwca 2020 r. złożenie przez rodziców pisemnej zgody na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej,

- 15.06., 16.06. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,

- 18.06. – 23.06. dostarczenie przez rodziców orzeczenia lekarskiego, wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, potwierdzającego stan zdrowia, umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym,

- 25.06. – ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego.

W związku z powyższym, od rodziców zainteresowanych klasą sportową, oczekujemy pisemnego oświadczenia, iż wyrażają zgodę na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej. Oświadczenie może być wypisane odręcznie lub na przygotowanym przez szkołę druku, dostępnym w sekretariacie lub na szkolnej stronie internetowej.

Zachęcamy wszystkie dzieci z klas trzecich do przystąpienia do prób sprawności fizycznej, gdyż będzie to na pewno dobre urozmaicenie dla trwającego stanu izolacji, a rodzicom da też informację o możliwościach i predyspozycjach swojego dziecka. Próby przeprowadzone będą się na boisku szkolnym lub (w przypadku deszczu) w sali gimnastycznej. Nie możemy wpuścić dzieci do szatni, a więc uczeń powinien przyjść już przygotowany do ćwiczeń (strój sportowy, obuwie sportowe). Próby nie są wyczerpujące dla dzieci, będą dla nich stanowić formę dobrej zabawy. Ze względu na konieczność zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków, zapraszamy uczniów poszczególnych klas na zbiórkę przy wejściu do sali gimnastycznej od strony boiska (obok placu zabaw) w wyznaczonych terminach:

- poniedziałek 15.06. godz. 10:00 – kl. 3b (dzieci z nr w dzienniku od 1 do 12),

- poniedziałek 15.06. godz. 10:40 – kl. 3b (dzieci z nr w dzienniku od 13 do 25),

- poniedziałek 15.06. godz. 11:20 – kl. 3c (dzieci z nr w dzienniku od 1 do 10),

- wtorek 16.06. godz. 10:00 – kl. 3a (dzieci z nr w dzienniku od 1 do 12),

- wtorek 16.06. godz. 10:40 – kl. 3a (dzieci z nr w dzienniku od 13 do 23),

- wtorek 16.06. – godz. 11:20 – kl. 3c (dzieci z nr w dzienniku od 11 do 20).

Po zakończonych próbach poinformujemy o wstępnym zakwalifikowaniu dziecka do klasy sportowej, a przyjęcie do tej klasy nastąpi po dostarczeniu przez rodziców orzeczenia lekarskiego.

 

oświadczenie (pobierz)

 

--------------------------------------------------------------------------------

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Janusza Korczaka

ul. Krawiecka 6

48-303 Nysa

tel.77/4332261

fax. 77/4332261

sp3@gzo.nysa.pl

NIP: 7532332226

Biuletyn Informacji
Publicznej

Wszystkie dokumenty regulujące życie szkoły znajdują się na stronie BIP-u

ARCHIWUM (do dnia 25.09.2016r)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Boisko wielofunkcyjne czynne     7 dni w tygodniu             w godz. 15.15 - 21.00

http://sp1nysa.wodip.opole.pl/monitoring/obiekt_monitorowany6.jpg

AKADEMIA S.O.S.

GOŚCIE
Naszą witrynę przegląda teraz 45 gości