Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

Projekt polsko-ukraiński "DRZEWA DIALOGU"

W dniach od 1 sierpnia do 31 października 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie realizowany jest projekt „Drzewa dialogu”. Projekt ten finansowany jest ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej. W całym kraju dofinansowanie uzyskało tylko 41 instytucji, a w województwie opolskim tylko nasza szkoła.

Partnerem w projekcie jest Kolomyiska Himnazja nomer 7 w Kołomyi (Ukraina), z którą Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie współpracuje od 5 lat. Celem projektu jest nawiązanie międzykulturowego dialogu i poszerzenie wiedzy uczestników o swoich krajach, ich kulturze, historii, zwyczajach, geografii, symbolach narodowych itp. Ze względu na pandemię COVID-19, która uniemożliwiła wizyty uczniów, projekt zostanie zrealizowany w przestrzeni wirtualnej.

Główne działania będą miały miejsce w dniach od 5 do 9 października. Uczestnicy, piętnastu uczniów klas ósmych, przez tydzień spotykać się będą online. W tym czasie w różnorodny sposób pogłębią kontakty, wymienią się wiedzą i doświadczeniami, stworzą wspólny hymn i hasło, będą uczyć się swoich tańców narodowych, tworzyć prace plastyczne i literackie. Na zakończenie na podwórkach każdej ze szkół zostaną zasadzone „Drzewa dialogu”, symbole nawiązanej przyjaźni i współpracy.

 

--------------------------------------------------------------------------------

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Janusza Korczaka

ul. Krawiecka 6

48-303 Nysa

tel.77/4332261

fax. 77/4332261

sp3@gzo.nysa.pl

NIP: 7532332226

Biuletyn Informacji
Publicznej

Wszystkie dokumenty regulujące życie szkoły znajdują się na stronie BIP-u

ARCHIWUM (do dnia 25.09.2016r)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Boisko wielofunkcyjne czynne     7 dni w tygodniu             w godz. 15.15 - 21.00

http://sp1nysa.wodip.opole.pl/monitoring/obiekt_monitorowany6.jpg

AKADEMIA S.O.S.

GOŚCIE
Naszą witrynę przegląda teraz 93 gości