Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

"Wolontariat na rzecz działalności obywatelskiej”

20 października 2011 roku przedstawiciele Samorządu Szkolnego naszej szkoły wzięli udział w debacie “Wolontariat na rzecz działalności obywatelskiej”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Joannę Bigos- marszałek XVII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży przy pomocy pracowników Urzędu Miejskiego w Nysie. Wszystkich uczestników spotkania przywitał zastępca burmistrza Nysy, Aleksander Juszczyk.

Podczas spotkania poruszono kwestie związane ze sposobami organizacji zadań wolontariackich, omówione zostały prawa i obowiązki wolontariuszy, sposoby promocji działań charytatywnych oraz rola dorosłych w podejmowaniu przez dzieci pracy na rzecz innych. Wskazano także mocne i słabe strony uchwały XVII Sesji Dzieci i Młodzieży.

Co więcej, uczestnicy wskazali różne rodzaje aktywności wolontariackiej i zgodnie stwierdzili,że wolontariat powinien być propagowany na szeroką skalę jako jeden z elementów niezbędnych w kształtowaniu osobowości młodych ludzi.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------