Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

KADRA PEDAGOGICZNA

Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie

rok szkolny 2019/2020

Dyrektor:

mgr Maria Wiercigroch

Wicedyrektor:

mgr Krystyna Wąsowicz

mgr Agnieszka Kret

Pedagog szkolny:

mgr Joanna Lipińska

Psycholog szkolny:

mgr Marta Sudoł-Malisz

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej:

mgr Sabina Płatek - wych. klasy I a

mgr Jolanta Bury - wych. klasy I b

mgr Elżbieta Swatek - wych. klasy I c

mgr Renata Meres - wych. klasy II a

mgr Dorota Chęcińska - wych. klasy II b

mgr Agnieszka Siwy - wych. klasy II c

mgr Bożena Woźniak- wych. klasy III a

mgr Lucyna Furdykoń - wych. klasy III b

mgr  Danuta Kurzeja - wych. klasy III c

Nauczyciel języka polskiego:

mgr Joanna Polak - wych. klasy VII b

mgr Magdalena Kulas - wych. klasy Va

mgr Anna Krzysztofek - wych. klasy VI b

mgr Dorota Kozioł

mgr Sylwia Gryczewska-Młynarska

Nauczyciel historii:

mgr Krzysztof Wilk - wych. klasy VIII a

mgr Anna Krzysztofek

mgr Joanna Polak

mgr Sylwia Gryczewska-Młynarska

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie:

mgr Krzysztof Wilk

Nauczyciel języka angielskiego:

mgr Piotr Bułka - wych. klasy VI c

mgr Alicja Rejdak - Bułka - wych. klasy VI d

mgr  Aleksandra Kolodziej - wych. klasy IV a

mgr Izabela Durejko

mgr Małgorzata Kulpa

mgr Alicja Stolarczyk

Nauczyciel języka niemieckiego:

mgr Monika Baj - wych. klasy V d

Nauczyciel matematyki:

mgr Dorota Kos

mgr Elżbieta Pusz - wych. klasy  VII c

mgr Monika Prochownik - wych. klasy V b

mgr Renata Podolak - wych. klasy V c

Nauczyciel przyrody:

mgr Jolanta Sobocińska - wych. klasy VIII c

Nauczyciel biologii:

mgr Jolanta Sobocińska

Nauczyciel geografii:

mgr Tomasz Hilenbrand

Nauczyciel chemii:

mgr Urszula Sinicka

Nauczyciel fizyki:

mgr Urszula Sinicka

Nauczyciel informatyki:

mgr Agnieszka Kret

mgr Tomasz Grabowski

Nauczyciel muzyki:

mgr Jagoda Marfiany - wych. klasy VIII b

mgr Magdalena Mitoraj

Nauczyciel plastyki:

mgr Jagoda Marfiany

mgr Magdalena Mitoraj

Nauczyciel zajęć technicznych:

mgr Monika Baj

mgr Hanka Wojtaszewska

Nauczyciel wychowania fizycznego:

mgr Ewa Strukowska - wych. klasy VI a

mgr Beata Zdobylak-Zabłotni - wych. klasy VII a

mgr Maria Wiercigroch

mgr Aleksandra Król-Kassan

mgr Maciej Ciuła

mgr Paweł Satora

mgr Paweł Potoczak

mgr Przemysław Kaczmarczyk

Nauczyciele religii:

ks. mgr Tomasz Gruca

mgr Jolanta Małejki

mgr Hanka Wojtaszewska

Nauczyciel bibliotekarz:

mgr Dorota Żywiec

mgr Katarzyna Michalec

Nauczyciel świetlicy szkolnej:

mgr Anna Chwistek

mgr Katarzyna Michalec

mgr Magdalena Mitoraj

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie:

mgr Alicja Sosnowska

mgr Joanna Lipińska

Nauczyciel doradztwa zawodowego:

mgr Monika Prochownik

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Tomasz Hilenbrand

Nauczyciel wspomagający

mgr Katarzyna Sasak

mgr Dariusz Karczmit

mgr Kamila Tomczyszyn

mgr Alicja Sosnowska

mgr Małgorzata Kulpa

mgr Ada Lenartowicz

mgr Barbara Dębicka-Szpara

mgr Ewa Szewczak

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------