Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

Samorząd Uczniowski

przy Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie

Zarząd samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021:

Przewodnicząca: 

Z-ca przewodniczącej:

Sekretarz: 

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

mgr Paweł Satora,

mgr Tomasz Grabowski

 

Skład pocztu sztandarowego na rok szkolny 2020/2021

1.

2.

3.

 

--------------------------------------------------------------------------------