Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

Drodzy Uczniowie,

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Szkoły,

nadszedł dzień zakończenia zajęć w roku szkolnym 2019/2020.

Wszyscy mamy świadomość tego, że był to bardzo nietypowy rok, a więc i pożegnanie będzie nietypowe. Przez cały rok realizowaliśmy swoje zadania, pracowaliśmy nad wszechstronnym rozwojem każdego dziecka, działaliśmy na rzecz szkoły. Cieszymy się z każdego sukcesu, i tego dużego i tego najmniejszego.

Drodzy Uczniowie, wkrótce otrzymacie świadectwa, to przede wszystkim Wasz sukces, efekt całorocznej pracy. Przez ostatnie 3 miesiące my, dorośli, postawiliśmy na Waszą odpowiedzialność i dojrzałość i nie zawiedliśmy się. W większości podjęliście trud nauki zdalnej, otworzyliście się na indywidualną ścieżkę rozwoju i – wierzymy w to – dostrzegliście w nauce swoje szanse na dobre życie. Gratulujemy Wam efektów tej pracy.

Szanowni Rodzice, dziękujemy Państwu za całoroczną współpracę, a przede wszystkim za włączenie się w kształcenie na odległość. Mamy świadomość tego, że szkoła w domu była dla Państwa dużym wyzwaniem, mamy nadzieję, że była także ciekawym doświadczeniem. Doceniamy Państwa zaangażowanie i wsparcie udzielone każdemu dziecku.

Szanowni Nauczyciele i Pracownicy Szkoły, kończymy rok szkolny, ale przede wszystkim kończymy okres wyjątkowo intensywnej pracy. Dziękujemy Państwu za sprawne podjęcie kształcenia na odległość i ogrom czasu poświęcony każdemu uczniowi, za wsparcie organizacyjne w szkole i stałą gotowość do podejmowania nowych zadań.

Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom Szkoły życzymy zdrowia, udanego wypoczynku letniego i wszelkiej pomyślności. Oczekujemy Was pełnych sił i zapału do wyzwań następnego roku szkolnego.

Z pozdrowieniami

Maria Wiercigroch
Krystyna Wąsowicz
Agnieszka Kret

Nysa, dnia 25 czerwca 2020 r.

 

 

Nabór dzieci do oddziału sportowego dziewcząt  i chłopców z dyscypliną wiodącą piłka siatkowa

Informujemy, że w naszej szkole prowadzony jest nabór dzieci do oddziału sportowego dziewcząt  i chłopców z dyscypliną wiodącą piłka siatkowa, który będzie funkcjonował od IV klasy. Rodziców zachęcamy do zainteresowania się klasą sportową dla swojego dziecka i danie mu szansy na przeżycie ciekawej przygody sportowej, mamy doświadczenie w prowadzeniu takich oddziałów, zawsze troszczymy się o wszechstronny rozwój dzieci. Uczniowie w klasach sportowych mają większą możliwość rozwijania swoich zainteresowań i talentów, a jednocześnie realizują wszystkie zajęcia edukacyjne przewidziane dla uczniów w kolejnych latach nauki.

Harmonogram naboru:

- do 12 czerwca 2020 r. złożenie przez rodziców pisemnej zgody na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej,

- 15.06., 16.06. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,

- 18.06. – 23.06. dostarczenie przez rodziców orzeczenia lekarskiego, wydanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, potwierdzającego stan zdrowia, umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym,

- 25.06. – ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego.

W związku z powyższym, od rodziców zainteresowanych klasą sportową, oczekujemy pisemnego oświadczenia, iż wyrażają zgodę na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej. Oświadczenie może być wypisane odręcznie lub na przygotowanym przez szkołę druku, dostępnym w sekretariacie lub na szkolnej stronie internetowej.

Więcej…

 

DZIEŃ PATRONA 2020

„Dzieci! Dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia i dążcie do sławy. Coś z tego zawsze się stanie.” Tymi słowami Janusz Korczak zwracał się do swoich wychowanków, kiedy chciał ich zmotywować do działania, a w związku z tym, że od najbliższego poniedziałku rozpoczynamy w naszej szkole obchody Dni Patrona, w tym roku niestety tylko zdalnie, chcielibyśmy zaprosić Was, nasi Drodzy Uczniowie, do wspólnego świętowania.

Zaczynamy od teraz…

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 1-3

„Janusz Korczak- przyjaciel dzieci”

Motywem pracy jest życie i twórczość Janusza Korczaka.

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 4-8

„Prawa dziecka oczami Janusza Korczaka”

Temat pracy konkursowej powinien obejmować wybrany aspekt praw dziecka, zapisany w Konwencji o prawach dziecka: prawo do wychowania w rodzinie, adopcji, oświaty i nauki, kultury, wypoczynku, rozrywki, ochrony zdrowia i opieki medycznej, wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu, ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem, prywatności, równości, życia bez przemocy oraz poszanowania godności.

Każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę. Technika dowolna. Prace konkursowe należy wstawiać jako komentarz do 5.06.2020r. pod postem na fb. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 8.06.2020r., a laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.

 

 

 

DZIEŃ DZIECKA

Jeden z wielu wspaniałych cytatów naszego Patrona mówi, że: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. I właśnie dlatego chcemy Wam przynieść chwilę radości i uśmiechu na twarzy z okazji Dnia Dziecka – zadedykować krótki film.

Jako dorośli już ludzie chcemy podzielić się z Wami – naszymi dziecięcymi chwilami uchwyconymi w różnych czasach, sytuacjach i pozach. Naprawdę – MY też byliśmy dziećmi, a i teraz nimi jesteśmy dla naszych rodziców.

Z okazji DNIA DZIECKA życzymy Wam wiele radości i kreatywności, dążenia do pełnej realizacji Waszych marzeń oraz wspaniałych przyjaciół. Kierujcie się dobrocią, bezinteresownością, szacunkiem dla innych, miłością do najbliższych, bo to najlepsze lekarstwa w zglobalizowanym i wciąż pędzącym świecie.

(zobacz film)


 

 

 

Majowe święta – dni, o których należy pamiętać

W tym roku Majowe święta obchodzimy inaczej niż co roku. Ze względu na pandemię nie będzie miejskich uroczystości i szkolnych apeli. Ale czy tak naprawdę wszyscy wiemy, dlaczego świętujemy?

1 maja w większości krajów europejskich, w tym również i w Polsce, obchodzony jest jako Święto Pracy.
2 maja– Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej  wprowadzone zostało w lutym 2004 roku. W tym dniu obchodzimy także Światowy Dzień Polonii.
3 maja – Święto Konstytucji Trzeciego Maja, najdonioślejsze spośród wymienionych, które nas Polaków  nieodmiennie napełnia dumą.

Wyrazem naszego upamiętnienia majowych świąt będą biało- czerwone flagi.

 
Więcej artykułów…

--------------------------------------------------------------------------------