Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

PLANOWANE KONSULTACJE I ZEBRANIA Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Wrzesień

5.09.2019 - zebranie rodziców

10.09.2019 - zebranie Rady Rodziców

Październik

8.10.2019 - konsultacje

Listopad

5.11.2019 - zebrania rodziców uczniów klas I-III

12.11.2019 - zebrania rodziców uczniów klas IV-VIII

Grudzień

10.12.2019 - konsultacje (informujące o przewidywanych ocenach niedostatecznych)

Styczeń

27.01.2020 - zebrania rodziców uczniów klas I-III / podsumowanie I półrocza

28.01.2020 - zebrania rodziców uczniów klas IV-VIII / podsumowanie I półrocza

30.01.2020 - zebranie Rady Rodziców

Luty

---------------------------------------------

Marzec

24.03.2020  -  konsultacje

Kwiecień

27.04.2020 - zebrania rodziców uczniów klas I-III

28.04.2020 - zebrania rodziców uczniów klas IV-VIII

Maj

19.05.2020  - konsultacje (informujące o przewidywanych ocenach niedostatecznych)

Czerwiec

09.06.2020 - zebrania rodziców (informujące o przewidywanych ocenach rocznych)

16.06.2020 - zebranie Rady Rodziców

 

DRUK USPRAWIEDLIWIENIA (pobierz)

 

--------------------------------------------------------------------------------