Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

INNOWACJA MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNA "NIE MA INFORMATYKI BEZ MATEMATYKI"

Autorkami i osobami  wdrażającymi innowację są nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusa Korczaka w Nysie:

Agnieszka Kret – nauczyciel techniki, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, posiada uprawnienia do nauczania informatyki i matematyki, tyflopedagog, nauczyciel dyplomowany.

Dorota Kos – nauczyciel matematyki, absolwentka WSP w Opolu, posiada uprawnienia do nauczania techniki, nauczyciel dyplomowany.

Program innowacji jest przeznaczony dla uczniów o uzdolnieniach matematyczno – informatycznych, którzy z racji swoich zainteresowań zadeklarowali chęć uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych.

Program innowacji jest przeznaczony dla uczniów, którzy będą realizować własne zainteresowania matematyczno-informatyczne, a w przyszłości będą  je kontynuować na kolejnych szczeblach edukacji, uczniów potrafiących myśleć logicznie, abstrakcyjnie i niestandardowo, posiadających chęci do zmagania się z zadaniami wykraczającymi poza zakres materiału. Uczniów, dla których matematyka i informatyka jest pasją.  Dlatego nie są to godziny dodatkowej matematyki czy informatyki, ale zajęcia na których uczniowie uczą się odkrywania pasji związanej z możliwościami ludzkiego umysłu, pokazywaniem użyteczności matematyki i informatyki w życiu codziennym.

 

 

Certyfikat Przyjaciela Matematycznego Zoo

Miło nam poinformować, że w tym roku szkolnym koło matematyczno-informatyczne "NIE MA INFORMATYKI BEZ MATEMATYKI" prowadzone przez panią Agnieszkę Kret i panią Dorotę Kos otrzymało

Certyfikat Przyjaciela Matematycznego Zoo.

Więcej…

 

WYNIKI KONKURSU INFORMATYCZNO-MATEMATYCZNEGO

"TYGODNIOWY ZAWRÓT GŁOWY"

 

 

TYGODNIOWY ZAWRÓT GŁOWY

Konkurs jest przeznaczony dla grupy uczniów uczęszczających na zajęcia z innowacji.

Uczniowie rozwiązują zadania z zakresu matematyki i informatyki przez 1 tydzień. Rozwiązanie zadania należy dostarczy do następnego dnia w wersji papierowej lub elektronicznej. Zadania, które zostaną zaliczone, odznaczone zostaną na zielono (zielony prostokąt), a niezaliczone na czerwono (czerwony prostokąt) i zadanie nieoddane (prostokąt biały). Uczeń, który uzbiera 7 zielonych prostokącików otrzyma ocenę celującą z matematyki i informatyki.

Więcej…

 

TURNIEJ MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNY "DZIOBAK"

Wyniki turnieju drużynowego przeprowadzonego dla grupy uczniów uczęszczających na zajęcia.

 
Więcej artykułów…

--------------------------------------------------------------------------------

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Janusza Korczaka

ul. Krawiecka 6

48-303 Nysa

tel.77/4332261

fax. 77/4332261

sp3@gzo.nysa.pl

NIP: 7532332226

Biuletyn Informacji
Publicznej

Wszystkie dokumenty regulujące życie szkoły znajdują się na stronie BIP-u

ARCHIWUM (do dnia 25.09.2016r)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Boisko wielofunkcyjne czynne     7 dni w tygodniu             w godz. 15.15 - 21.00

http://sp1nysa.wodip.opole.pl/monitoring/obiekt_monitorowany6.jpg

AKADEMIA S.O.S.

GOŚCIE
Naszą witrynę przegląda teraz 105 gości