Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

MODUŁ III

WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE

 

1.    Wielokulturowość środowiska szkolnego

2.    Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i emocjonalnych uczniów

3.    Przełamywanie stereotypów

PRZYDATNE MATERIAŁY

1. Link do filmu: Dyskryminacja nie/w naszej szkole

2. Prezentacja: Wielokulturowość

 

 

 

MODUŁ II

NOWE MOŻLIWOŚCI – NOWE ZAGROŻENIA - CYBERPRZESTRZEŃ

1. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
2. Poprawa kompetencji związanych z bezpieczeństwem cyfrowym nauczycieli, pracowników obsługi, rodziców i uczniów
3. Sposoby radzenia sobie z potencjalnymi zagrożeniami cyfrowymi

Więcej…

 

MODUŁ I

BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE I SYTUACJE KRYZYSOWE


1.    Zagrożenia pożarowe występujące w obiekcie

2.    Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru

3.    Zadania i obowiązki w zakresie zapobiegania pożarom

4.    Rodzaje pożarów, środki gaśnicze, sposób ich użycia

5.    Postępowanie w różnych sytuacjach kryzysowych

6.    Elementy I pomocy przedmedycznej

PRZYDATNE MATERIAŁY
RODZICE

1. Narzędzie do praktycznej nauki I pomocy

2. Prezentacja ,,Pożar w szkole''

3. Link do filmu: ,,Pożar i gaz w szkole''

4. Link do filmu: ,,Atak terrorystyczny na szkołę''

5.Link do filmu: Terroryści w szkole

 

 

Program „Bezpieczna+”

W bieżącym roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przystąpiła do programu "Bezpiecznie +". Program jest komplementarnym działaniem w stosunku do realizowanego już rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”. Celem „Bezpiecznej+” jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią.

Więcej…

 

--------------------------------------------------------------------------------