ePUAP

epuapELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Elektroniczna Skrzynka Podawcza SP nr 3 w Nysie

Od dnia 1 maja 2011r. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Nysie przyjmuje wnioski elektroniczne podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym. Wnioski można składać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej utworzonej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
W celu złożenia wniosku podpisanego elektroniczne konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne).

Formularz elektronicznej skrzynki podawczej

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do SP3:

- Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line za pośrednictwem Elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP;

- Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy sekretariatu (7:00 – 15:00) SP3 w Nysie przy ul. Krawieckie 6 na następujących nośnikach danych (wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru):

  • Pamięć masowa USB
  • Płyta CD-RW/DVD-RW

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do SP3:

- Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes. Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC/DOCX, RTF
  • XLS/XLSX
  • CSV
  • TXT
  • TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

KONTAKT

Godło PolskiSzkoła Podstawowa nr 3

im. Janusza Korczaka

ul. Krawiecka 6, 48-303 Nysa


tel./fax 77/4332261

tel. kom. 603 081 272

sp3@gzo.nysa.pl

NIP: 7532332226

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

boisko

Boisko wielofunkcyjne czynne    
w godz. otwarcia szkoły

monitoring2

 

logoMEN 

logoKO

OdP grafika www facebook

plakat