PROJEKTY/PROGRAMY/AKCJE

 1. Międzynarodowy projekt „Drzewa dialogu” finansowany ze środków Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej – realizacja zdalna; 
 2. Rozwój kompetencji kluczowych droga do sukcesu w Gminie Nysa (fundusze UE) – kontynuacja projektu z ubiegłego roku: podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy, w tym rozwój kompetencji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 
 3. Projekt „Sztuczna inteligencja II – programowanie w szkołach nyskiego NUTS – 3” – finansowany z Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska – ukierunkowany na wzrost kompetencji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie programowania; 
 4. Siatkarski Ośrodek Szkolny w kategorii chłopcy – szkolenie młodych talentów siatkarskich, program realizowany w porozumieniu z Ogólnopolskim  Związkiem Piłki Siatkowej; 
 5. Realizacja programu klas sportowych dziewcząt i chłopców w klasach IV – VIII ukierunkowanych na siatkówkę
 6. Zachowaj trzeźwy umysł – ogólnopolska kampania profilaktyczna; 
 7. „Akademia Bezpiecznego Puchatka” - program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie; 
 8. Warzywa i owoce w szkole – ogólnopolski program propagujący zdrowe odżywianie; 
 9. Szklanka mleka – ogólnopolski program propagujący zdrowe odżywianie; 
 10. Narodowe czytanie – udział w ogólnopolskim programie promującym czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży;
 11. Udział w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania
 12. „Sport i profilaktyka”, „Szachy w Trójce”, „Młody olimpijczyk”, „Sport i rekreacja” – programy profilaktyczne realizowane z udziałem gminnych środków finansowych; 
 13. Zaczytana szkoła – program promujący czytelnictwo; 

 14. Razem na święta – ogólnopolski program promujący działania na rzecz innych; 
 15. Ogólnopolska akcja „Szkoła do hymnu” 
 16. Ogólnopolska akcja „Dyktando na Święto Niepodległości” połączona z działaniami charytatywnymi na rzecz dziecka niepełnosprawnego; 
 17. Ogólnopolska akcja „Szkoła pamięta” – propagowanie działań nawiązujących do historii regionu; 
 18. Codeweek – w ramach ogólnopolskiego Tygodnia Kodowania; 

 19. Akcja „Dzień pustej klasy” – promowanie edukacji na świeżym powietrzu; 
 20. Międzynarodowy Dzień Kropki
 21. Udział w obchodach 10. światowego dnia tabliczki mnożenia
 22. Program „Niewidomy kolega”
 23. Współorganizacja gminnych obchodów Dnia Sybiraka
 24. „Przygotujmy lepszy świat” – program promujący życie w zgodzie z ekologią (udział uczniów, nauczycieli i rodziców); 
 25. Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej
 26. „Matematyka – kto w pracy liczy, mierzy i waży?” (Uniwersytet Dzieci); 
 27.  Dzień Bezoiecznego Internetu DBI 2021;
 28. "Lekcja:Enter” - to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych i metodycznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023.
 29. „OP@LSKIE DLA podstawówek - zdalne nauczanie zbliża!” - projekt w ramach którego doposażono kadrę pedagogiczną w laptopy, które usprawnią prowadzenie zdalnej edukacji. 
 30. Dzień Nowych Technologii w Edukacji – inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki, której celem jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z uczniami w szkole i poza nią.

KONTAKT

Godło PolskiSzkoła Podstawowa nr 3

im. Janusza Korczaka

ul. Krawiecka 6, 48-303 Nysa


tel./fax 77/4332261

tel. kom. 603 081 272

sp3@gzo.nysa.pl

NIP: 7532332226

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

boisko

Boisko wielofunkcyjne czynne    
w godz. otwarcia szkoły

monitoring2

 

logoMEN 

logoKO

OdP grafika www facebook

plakat