PROJEKTY/PROGRAMY/AKCJE

 

 1. Siatkarski Ośrodek Szkolny w kategorii chłopcy – szkolenie młodych talentów siatkarskich, program realizowany w porozumieniu z Ogólnopolskim  Związkiem Piłki Siatkowej; 
 2. Realizacja programu klas sportowych dziewcząt i chłopców w klasach IV – VIII ukierunkowanych na siatkówkę
 3. Zachowaj trzeźwy umysł – ogólnopolska kampania profilaktyczna; 
 4. „Akademia Bezpiecznego Puchatka” - program edukacyjny skierowany do uczniów klas I szkół podstawowych, obejmujący tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie; 
 5. Warzywa i owoce w szkole – ogólnopolski program propagujący zdrowe odżywianie; 
 6. Szklanka mleka – ogólnopolski program propagujący zdrowe odżywianie; 
 7. Narodowe czytanie – udział w ogólnopolskim programie promującym czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży;
 8. Udział w Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania
 9. „Sport i profilaktyka”, „Szachy w Trójce”, „Młody olimpijczyk”, „Sport i rekreacja” – programy profilaktyczne realizowane z udziałem gminnych środków finansowych; 
 10. Zaczytana szkoła – program promujący czytelnictwo; 

 11. Razem na święta – ogólnopolski program promujący działania na rzecz innych; 
 12. Ogólnopolska akcja „Szkoła do hymnu” 
 13. Ogólnopolska akcja „Szkoła pamięta” – propagowanie działań nawiązujących do historii regionu; 
 14. Codeweek 2021– w ramach ogólnopolskiego Tygodnia Kodowania; 

 15. Akcja „Dzień pustej klasy” – promowanie edukacji na świeżym powietrzu; 
 16. Międzynarodowy Dzień Kropki
 17. Udział w obchodach 10. światowego dnia tabliczki mnożenia
 18. Współorganizacja gminnych obchodów Dnia Sybiraka
 19. „Przygotujmy lepszy świat” – program promujący życie w zgodzie z ekologią (udział uczniów, nauczycieli i rodziców); 
 20. Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej
 21. „Matematyka – kto w pracy liczy, mierzy i waży?” (Uniwersytet Dzieci); 
 22.  Dzień Bezoiecznego Internetu DBI 2022;
 23. "Lekcja:Enter” - to projekt edukacji cyfrowej skierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w ramach którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych i metodycznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2019-2023.
 24. Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.
 25. "Poznaj Polskę" - to przedsięwzięcie, które jest wsparciem organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. 

 26. Uczelnie Szkołom - o finansach z NBP. Edycja II  celem projektu jest poszerzenie wśród uczniów wiedzy ekonomicznej poprzez podniesienie poziomu znajomości zagadnień ekonomicznych, w szczególności w obszarze finansów osobistych oraz popularyzacja wiedzy z obszaru zarządzania własnymi pieniędzmi, oszczędzania i inwestowania, a także z zakresu przedsiębiorczości i kariery zawodowej.
 27. "Nyska Szkoła Ćwiczeń" - głównym celem projektu jest wsparcie wysokiej jakości systemu oświaty w województwie opolskim poprzez utworzenie modelowej szkoły ćwiczeń Nyskiej Szkoły Ćwiczeń w trzech szkołach podstawowych w gminie Nysa (w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Niwnicy, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Białej Nyskiej i Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Nysie), które będą funkcjonowały w projekcie jako szkoły wiodące. Rola naszej szkoły to szkoła współpracująca
  28. Dzień Nowych Technologii w Edukacji – inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki, której celem jest popularyzowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w pracy z uczniami w szkole i poza nią.

KONTAKT

Godło PolskiSzkoła Podstawowa nr 3

im. Janusza Korczaka

ul. Krawiecka 6, 48-303 Nysa


tel./fax 77/4332261

tel. kom. 603 081 272

sp3@gzo.nysa.pl

NIP: 7532332226

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

boisko

Boisko wielofunkcyjne czynne    
w godz. otwarcia szkoły

monitoring2

 

logoMEN 

logoKO

OdP grafika www facebook

plakat