REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH na rok szkolny 2023/2024

W tym roku rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa prowadzona będzie przy pomocy systemu elektronicznego, analogicznego do funkcjonującego od kilku lat systemu naboru do przedszkoli.

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły oraz złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej poza obwodem będzie można dokonać w systemie informatycznym z dowolnego urządzenia posiadającego dostęp do internetu. Wypełniony elektronicznie wniosek czy też zgłoszenie, wydrukowane i podpisane należy złożyć wraz z załącznikami w wybranej szkole.

Złożenie wyłącznie druku papierowego, bez wypełnienia formularza elektronicznego skutkować będzie odrzuceniem kandydata!

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są do niej na podstawie zgłoszenia.

Harmonogram rekrutacji określa Zarządzenie Nr 1779/2023 Burmistrza Nysy z dnia 26 stycznia 2023 r. Zgodnie z tym Zarządzeniem rekrutacja rozpocznie się 3 kwietnia 2023 r., zarówno dla kandydatów, którzy składać będą zgłoszenia do szkoły obwodowej, jak i dla kandydatów, którzy będą składali wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej poza obwodem.

Elektroniczny system naboru zostanie uruchomiony na początku kwietnia 2023 r. Adres strony internetowej systemu oraz instrukcja postępowania będą dostępne na stronie Urzędu Miejskiego w Nysie oraz na szkolnej stronie. 

Logo z nazwaSzanowni Rodzice, Opiekunowie przyszłych Pierwszaków!

W tym roku po raz drugi rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych z Gminy Nysa prowadzona będzie przy pomocy systemu elektronicznego, który zostanie uruchomiony 4 kwietnia 2022r. Adres strony internetowej systemu oraz instrukcja postępowania dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Nysie. (zobacz

Decyzja dotycząca rozpoczęcia przez Państwa dzieci edukacji szkolnej jest bardzo ważna i to Państwo decydują o właściwym i dobrym starcie w edukację. Zachęcamy zatem do odwiedzenia naszej szkolnej strony internetowej oraz szkolnego FB i zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną oraz warunkami, w jakich uczą się nasi uczniowie.

Jesteśmy szkołą otwartą, bezpieczną, kreatywną i taką, która stara się wspierać swoich uczniów oraz stwarza im warunki do rozwoju i osiągania sukcesów na miarę ich możliwości. Szkołą sprzyjającą odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Jako szkoła nosząca imię Janusza Korczaka obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dziecko czuło się w niej pewnie, bezpiecznie i komfortowo. 

Jeżeli są Państwo na TAK, to zapraszamy do "SP3"!

Rodzic loguje się – zgłasza kandydaturę na stronie:

http://nysa.podstawowe.vnabor.pl lub http://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/nysa

rekrutacja1REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH na rok szkolny 2022/2023

W tym roku rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa prowadzona będzie przy pomocy systemu elektronicznego, analogicznego do funkcjonującego od kilku lat systemu naboru do przedszkoli.

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły oraz złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej poza obwodem będzie można dokonać w systemie informatycznym z dowolnego komputera posiadającego dostęp do internetu. Wypełniony elektronicznie wniosek czy też zgłoszenie, wydrukowane i podpisane należy złożyć wraz z załącznikami w wybranej szkole.

Złożenie wyłącznie druku papierowego, bez wypełnienia formularza elektronicznego skutkować będzie odrzuceniem kandydata!

Wyniki uzupełniającego etapu REKRUTACJI  DO KLAS PIERWSZYCH na rok szkolny 2021/2022

Kolejny etap w elektronicznym systemie rekrutacji uzupełniającej do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 został zamknięty. Poniżej znajduje się lista kandytatów zakwalifikowanych spoza obwodu i lista kandydatów przyjętych z obwodu do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Nysie w rekrutacji uzupełniającej.

Lista zakwalifikowanych kandydatów spoza obwodu oraz lista przyjętych z obwodu

Uzupełniający etap REKRUTACJI  DO KLAS PIERWSZYCH na rok szkolny 2021/2022

Harmonogram postępowania uzupełniającego określa Zarządzenie Nr 902/2021 Burmistrza Nysy z dnia 25 stycznia 2021 r., zgodnie z którym w okresie od 1 czerwca 2021r. do 7 czerwca 2021r. ponownie aktywnie będzie elektroniczny system rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022, zarówno dla kandydatów, którzy składać będą zgłoszenia do szkoły obwodowej, jak i dla kandydatów, którzy będą składali wnioski o przyjęcie do szkoły podstawowej poza obwodem.

Informujemy, że wrekrutacji uzupełniającej dysponujemy 14-ma wolnymi miejscami.

Zapraszamy do naszej SZKOŁY :)

 

nabor 9Drodzy Ósmoklasiści i Szanowni Rodzice, rekrutacja do szkół ponadpodstawowych trwa! 

Drodzy Ósmoklasiści - Poniżej znajdziecie szczegółowe informacje na temat tegorocznej rekrutacji - 2021/2022.
Podobnie jak podczas ubiegłorocznej rekrutacji w naborze na rok szkolny 2021/2022 będą obowiązywać jednakowe terminy dla całego kraju.
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w powiecie nyskim będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego. Podanie o przyjęcie do szkoły dostępne będzie od 17.05.2021r. po zalogowaniu na stronie:

https://nabor.pcss.pl/nysa

  

Wyniki REKRUTACJI  DO KLAS PIERWSZYCH na rok szkolny 2021/2022

Kolejny etap w elektronicznym systemie rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 został zamknięty. Poniżej znajduje się lista kandytatów przyjętych spoza obwodu do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Nysie.

Lista przyjętych kandydatów spoza obwodu


 

KONTAKT

Godło PolskiSzkoła Podstawowa nr 3

im. Janusza Korczaka

ul. Krawiecka 6, 48-303 Nysa


tel./fax 77/4332261

tel. kom. 603 081 272

sp3@gzo.nysa.pl

NIP: 7532332226

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

boisko

Boisko wielofunkcyjne czynne    
w godz. otwarcia szkoły

monitoring2

 

logoMEN 

logoKO

OdP grafika www facebook

plakat