Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie

1. dyr. Ludwik Kuszczak (od 1945 roku)
2. dyr. Emil Talenta (od 1946 roku)
3. dyr. Władysław Wilczyński (od 1950 roku)
4. dyr. Teodozja Walicka (od 1952 roku)
5. dyr. Jadwiga Capiowa (od 1953 roku)
6. dyr. Andrzej Chabin (od 1967 roku)
7. dyr. Alicja Dziedzińska (od 1972 roku)
8. dyr. Jolanta Woźniak (od 1973 roku)
9. dyr. Alicja Dziedzińska (od 1976 roku)
10. dyr. Elżbieta Fahrenholz (od 1988 roku) / wicedyr. Zenon Kunicki
11. dyr. Kazimierz Iwanicki (od 1991 roku) / wicedyr. Bożena Ryba
12. dyr. Bożena Ryba (od 1995 roku) / wicedyr.Maria Wiercigroch
13. dyr. Maria Wiercigroch (od 2008 roku) / wicedyr.Krystyna Wąsowicz
14. dyr. Maria Wiercigroch  / wicedyr.Krystyna Wąsowicz / wicedyr.Agnieszka Kret (od 2018 roku)

     ``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

dyr. Maria Wiercigroch / wicedyr. Agnieszka Kret / wicedyr.Monika Baj (od 2020 roku)

 

Historia Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie od 1988 roku

Po sześcioletnim remoncie spowodowanym pożarem 1 września 1988 roku nastąpiło otwarcie Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie. W jej progi powrócili nauczyciele, którzy pracowali tu przed pożarem. Do ich grona dołączyli też nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 4, która przestała istnieć. Szkoła Podstawowa nr 3 przejęła też uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4. Straciła natomiast status szkoły zbiorczej. Funkcję dyrektora odremontowanej placówki objęła Elżbieta Fahrenholz. Jej zastępcą został Zenon Kunicki. Oni to zajęli się urządzaniem szkoły. Wiele pracy włożyli w to także pozostali nauczyciele. Już w następnym roku udało utworzyć się „Klasę życia”. W roku szkolnym 1990/1991, podobnie jak w całym kraju, do szkoły wróciły lekcje religii. W roku szkolnym 1991/1992 nowym dyrektorem został Kazimierz Iwanicki, który wcześniej był wieloletnim nauczycielem biologii w nyskim Carolinum. Jego zastępcą została Bożena Ryba, która uczyła w klasach I-III. W roku szkolnym 1992/1993 wprowadzono język angielski, który zastąpił dotychczasowy język rosyjski. W tym samym roku szkolnym działalność szkoły została oparta o wprowadzony statut.

Historia Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie w latach 1945 – 1988

Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie była jedną z pierwszych szkół po wojnie na terenie miasta. Naukę w niej rozpoczęto 3 września1945 roku, czyli zaledwie 6 miesięcy po wyzwoleniu miasta, które było strasznie zniszczone i 4 miesiące po przybyciu pierwszych polskich pracowników umysłowych. Mieli oni zorganizować instytucje państwowe i samorządowe, w tym oświatowe. Trzeba pamiętać, że w Nysie była głównie ludność napływowa, a lata wojny spowodowały duże braki w wykształceniu polskiej ludności.

Pierwszą nauczycielką przydzieloną do pracy w tej szkole była Kazimiera Gustek. Rozpoczęła ona pracę 1 lipca 1945 roku. Ona sprawowała nadzór nad budynkiem. W dniu rozpoczęcia nauki było 64 uczniów, w tym 27 chłopców. Stan liczebny dzieci wzrastał z każdym dniem. We wrześniu szkoła liczyła cztery klasy. W październiku, po przybyciu starszej grupy dzieci z Hajduk, otwarto następne klasy: piątą i szóstą. W tym też miesiącu zorganizowana została szkoła w Hajdukach i większość dzieci z Hajduk przeniosła się do niej. Jednak SP nr 3 nie zmniejszyła liczby oddziałów, gdyż przybywali stale nowi uczniowie, głównie z Górnej Wsi.

KONTAKT

Godło PolskiSzkoła Podstawowa nr 3

im. Janusza Korczaka

ul. Krawiecka 6, 48-303 Nysa


tel./fax 77/4332261

tel. kom. 603 081 272

sp3@gzo.nysa.pl

NIP: 7532332226

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

boisko

Boisko wielofunkcyjne czynne    
w godz. otwarcia szkoły

monitoring2

 

logoMEN 

logoKO

OdP grafika www facebook

plakat