RADA RODZICÓW

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3
im. Janusza Korczaka w Nysie

ROK SZKOLNY 2023/2024
Przewodniczący: RADOSŁAW MAJKUT
Zastępca: ANNA FORNALCZYK
Sekretarz: SABRINA BŁAJDA
Komisja rewizyjna: Donata Zabilska, Alina Gruszka

Konto Rady Rodziców:

„SKO KONTO DLA RADY RODZICÓW” PKO BANK POLSKI S.A.
24 1020 3714 0000 4302 0337 0301


Konkurs wpłat na fundusz Rady Rodziców

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich Uczniów Szkoły, ich Rodziców i Opiekunów. Do konkursu przystępują poszczególne klasy 1-8 wpłacając pieniądze.
2. Celem konkursu jest zachęcenie Rodziców i Uczniów do przekazywania dobrowolnych wpłat na fundusz Rady Rodziców.
3. Konkurs polega na zebraniu w poszczególnych klasach środków pieniężnych i przekazanie ich na fundusz Rady Rodziców. Wyliczeniu będzie podlegać kwota zebranych środków na jednego ucznia w danej klasie (suma wpłat/liczbę uczniów w klasie) oraz ilość wpłat w stosunku do liczby uczniów.
4. Z wpłat na rzecz Rady Rodziców są zwolnieni uczniowie, którzy przebywają w ośrodkach pozbawionych opieki rodzicielskiej.
5. Nagrodą w konkursie są środki pieniężne, które klasa może przeznaczyć na cele klasowe, np. dofinansowanie wycieczki, wyjazd do kina lub teatru, itp.
6. Nagrodę otrzyma każda klasa, która zbierze 100% środków w przeliczeniu na jednego ucznia.
7. Konkurs trwa do 31 grudnia 2023 r. Wpłaty dokonane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
8. Wpłaty należy uiszczać na konto bankowe nr 24 1020 3714 0000 4302 0337 0301. W tytule przelewu należy podać: Klasę/ilość dzieci w klasie/ile dzieci ma rodzeństwo w szkole. 
9. Jeśli w klasie są dzieci z ośrodków opiekuńczych lub z jakiegoś powodu nie mogą uiścić składki prosimy przekazać informację w sekretariacie szkoły.
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas zebrania Rady Rodziców w dniu 29 stycznia 2024 r.
11. Wysokość przyznanej nagrody ustalana jest przez Radę Rodziców w zależności od dostępnych środków finansowych w danym roku szkolnym.
12. Po wydatkowaniu wygranej klasa zobowiązana jest do rozliczenia się z wydatków. Rozliczenie może opierać się o paragony lub faktury VAT.

 

Przewodniczący RR


 Informacja dotycząca UBEZPIECZENIA - 2023/2024

Płatność składki może być realizowana w dwóch wariantach
1. Płatność tradycyjna w Szkole, w wyznaczone przez ubezpieczyciela, dni: 21.09.2023 r. w godz. 15.00-17.00 i 12.10.2023 r. w godz. 15.00-17.00
2.Wybór oferty i płatność poprzez stronę szkola.compensa.pl

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

AMS Ubezpieczenia Anna Szymańska

Nysa ul. Parkowa 7
tel. 604-232-779

 


KONTAKT

Godło PolskiSzkoła Podstawowa nr 3

im. Janusza Korczaka

ul. Krawiecka 6, 48-303 Nysa


tel./fax 77/4332261

tel. kom. 603 081 272

sp3@gzo.nysa.pl

NIP: 7532332226

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

boisko

Boisko wielofunkcyjne czynne    
w godz. otwarcia szkoły

monitoring2

 

logoMEN 

logoKO

OdP grafika www facebook

plakat