EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2023

egzaminkl8EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2023

W dniach 23-24-25.05.2023 r. przeprowadzony zostanie egzamin ósmokasisty. Dla uczniów klas I-VII są to dni wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.  

Harmonogram:

  • język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00 - 120 minut, wydłużenie czasu dla uprawnionych do 180 minut
  • matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00 - 100 minut, wydłużenie czasu dla uprawnionych do 150 minut
  • język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00 - 90 minut. wydłużenie czasu dla uprawnionych do 135 minut

Jednoczesnie informujemy, że piatek 26.05.2023 r. również jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów. 

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty, w tym termin przekazania wyników szkołom: 3 lipca 2023 r.

Termin przekazania szkołom zaświadczeń i informacji: do 6 lipca 2023 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji: 6 lipca 2023 r.

 Informacje dla zdających:

  • Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.
  • Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
  • Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.
  • Osoby z chorobami przewlekłymi, chore lub niesprawne czasowo mogą korzystać z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
  • Arkusz egzaminacyjny składa się z zadań zamkniętych i otwartych. Odpowiedzi do zadań zamkniętych zaznacza się na karcie odpowiedzi, natomiast zadania otwarte rozwiązuje się w miejscach do tego wyznaczonych. Uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków i form egzaminu nie przenoszą odpowiedzi do zadań zamkniętych, zaznaczają odpowiedzi w teście.
  • Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy itp. ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu.
  • Uczeń ma obowiązek samodzielnie rozwiązywać zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzyć własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu.

KONTAKT

Godło PolskiSzkoła Podstawowa nr 3

im. Janusza Korczaka

ul. Krawiecka 6, 48-303 Nysa


tel./fax 77/4332261

tel. kom. 603 081 272

sp3@gzo.nysa.pl

NIP: 7532332226

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

boisko

Boisko wielofunkcyjne czynne    
w godz. otwarcia szkoły

monitoring2

 

logoMEN 

logoKO

OdP grafika www facebook

plakat