RODO

Administrator danych osobowych

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka, ul. Krawiecka 6, 48-303 Nysa

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy że:
1.    Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie,  tel. 77 4332261, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie możliwy jest pod adresem e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.    Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r (DZ. U. z 2017r poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz.U. z 2017r poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
4.    Rodzicom przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
5.    Rodzicom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
6.    Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

OBIEKT MONITOROWANY

1.    Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Nysie,  tel. 77 4332261, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 3 w Nysie możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.    Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
4.    Monitoring prowadzony jest całodobowo, a zapisy monitoringu przechowywane będą w okresie do 7 dni.
5.    Obszar monitoringu obejmuje wewnętrzny i zewnętrzny teren Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie.
6.    Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
7.    Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

KONTAKT

Godło PolskiSzkoła Podstawowa nr 3

im. Janusza Korczaka

ul. Krawiecka 6, 48-303 Nysa


tel./fax 77/4332261

tel. kom. 603 081 272

sp3@gzo.nysa.pl

NIP: 7532332226

BOISKO WIELOFUNKCYJNE

boisko

Boisko wielofunkcyjne czynne    
w godz. otwarcia szkoły

monitoring2

 

logoMEN 

logoKO

OdP grafika www facebook

plakat